Západočeská galerie v Plzni

Soutěžní návrh galerie

Prostorový koncept budovy je řešen ze čtyř bloků, které jsou „vyřezány“ z jedné hmoty. Celkově tak objekt působí kompaktně, jako jeden celek, solitér v prostoru. To je podpořeno jednotným řešením fasád zabalených do pláště z perforovaného plechu. Zároveň je však mohutný objem hmoty odlehčen škvírami mezi bloky.  Rozevření dvou krajních bloků vytváří venkovní prostor, otevírající se směrem k městu, ale přitom chráněný před okolím. Tato přechodová zóna připravuje návštěvníka na vstup do muzea, na vnímaní expozic. Mezery mezi bloky plní funkci světlíků, prochází jimi ze severní strany denní světlo do prostorů výstav. Venkovní plochou v mezerách prochází denní světlo do suterénu.

Záměrem bylo vytvořit stavbu na první pohled současnou, která poskytuje optimální prostředí pro vnímání uměleckých děl – jednoduché prostory, zajímavé svým proměnlivým tvarem a velikostí, s pronikajícím denním osvětlením, bez sloupů, umožňující variabilní uspořádání případně vnitřní členění.

Zásadním hlediskem při návrhu prostorového konceptu bylo řešení osvětlení. Cílem bylo vytvořit ve všech prostorech galerie rovnoměrné rozptýlené denní osvětlení. Fasády jsou z vnější strany stíněny pomocí perforovaného plechu s měnící se hustotou a velikostí ok v rámci výšky podlaží.

Provozně je objekt rozdělen na dvě hlavní části – blok s galeriemi a prostory pro veřejnost v jižní část parcely a blok s depozitáři a administrativou v severní části. Tyto dvě části jsou spojeny společným suterénem a spojovacími krčky v nadzemních podlažích.

  • Projekt : 12/2009
  • Lokace : Plzeň
  • Klient : Plzeňský kraj
  • Ocenění : II. místo veřejná architektonická soutěž
  • /