Spirála času Země

Stálá expozice geologie Vlastivědného muzea Jesenicka

Expozice se snaží představit geologii jako zajímavou vědu. Nosným prvkem expozice je spirála s časovou osou s ilustracemi, po níž se návštěvník pohybuje a na které je znázorněn vznik a vývoj Země spolu s geomorfologickým vývojem Jesenicka. Expozice obsahuje na několika obrazovkách presentované unikátní filmy z BBC, které představí řadu mimořádných leteckých záběrů, zaznamenávajících geologické procesy typické pro Jesenicko. Součástí expozice je model trilobita z lokality Suchého vrchu u Vrbna pod Pradědem, sopky kdysi činné u Zálesí, nepřístupného jeskynního komplexu tzv. Rumového dómu, a také ledovce, jehož posun a vliv na geologickou strukturu jesenické oblasti v období Kvartéru (Čtvrtohor) je znázorněn pomocí techniky videomappingu.

  • /