Rekonstrukce a přístavba muzea ve Vodní tvrzi

Návrh rekonstrukce objektu s přístavbou věže a kavárny a zastřešení nádvoří

Muzeum v Jeseníku v objektu Vodní tvrze řešilo nevyhovující komunikační prostory, bezbariérový přístup do expozic, nedostatek technického a hygienického zázemí a prostor pro muzejní kavárnu.  Studie vyřešila požadavky muzea vytvořením přistavěné věže se schodištěm a novým zázemím. Věž je navržena s opláštěním z cortenu s vypálenými otvory. U vstupu do muzeem je navržen objekt kavárny umístěný částečně nad vodním příkopem.

  • Realizace : 08/2008
  • Lokace : Jeseník
  • Klient : Vlastivědné muzeum Jesenicka
  • /