Příroda Vyškovska

Stálá expozice v Muzeu Vyškovska

Návrh respektuje architektonické kvality interiéru historického objektu zámku, expozice využívá atmosféry  místa včetně přirozeného osvětlení. Kulisu expozice vytváří stávající stěny včetně historických oken a dveří,  strop místnosti, stávající dřevěná podlaha.

Nové prvky jsou v čistém současném tvarosloví vloženy jako objekty do prostoru. Veškerý výstavní fundus je navržen v neutrální barevnosti převážně bílé barvy, která dává vyniknout exponátům. Centrálním prvkem expozice je zalamovaný výstavní pult, rozdělený na jednotlivé oblasti dle zastávek expozice.

Na stěnách jsou situovány výstavní panely a badatelské stolky. Expozice je přizpůsobena uvažované věkové skupině 4-10 let a to obsahem, formou i výškovou hladinou výstavního fundusu.

  • Realizace : 09/2016
  • Lokace : Vyškov
  • Klient : Muzeum Vyškovska
  • Grafika : Jindesign
  • Dodavatel : Zuzana Strakošová a Drahomír Nantl
  • /