HL Dent

Stomatologické centrum

Objekt z přelomu 19. a 20. stol. byl zrekonstruován na stomatologické centrum s ordinacemi, zubní laboratoří, kancelářemi a jednou bytovou jednotkou. Návrh respektuje architektonické kvality historického objektu, zachovává fasádu objektu a některé interiérové prvky jsou repasovány. Ze zadání investora vyplynul program, který bezezbytku naplnil daný objekt. V přízemí je recepce s přístupem do dvou zubních ordinací, ordinace zubního hygienisty, místnosti s rentgenem a kancelář paní ředitelky umístěné v drobné jednopodlažní přístavbě orientované do dvora. Ve dvoře je vyřešeno parkování. Druhé patro obsadily laboratoře se zázemím pro zaměstnance.

  • /