Náš architektonický ateliér jsme založili v roce 2007.

Nabízíme komplexní architektonické, projektové a inženýrské služby.

Náš tým je tvořen z architektů a externích stavebních inženýrů a specialistů.

Naší ambicí je, aby naše projekty, stavby a interiéry byly kvalitní součástí veřejného prostoru a přinášeli potěšení jejich návštěvníkům a uživatelům.

Naše návrhy vychází z dialogu s klientem, respektují individuální požadavky a potřeby investora. Spolupracujeme na projektu s investorem od jeho vzniku, až po realizaci a dokončení do posledního detailu.

Připravujeme záměry , urbanistické i architektonické  studie. Zpracováváme komplexní projektovou dokumentaci staveb a koordinujeme projekty se specialisty.

Je pro nás důležité přistupovat k novým stavbám z ekologického hlediska a myslíme na energetickou úspornost staveb.

Naší specialitou jsou projekty expozic a projekty interiérů, které řešíme včetně zapracování nejnovějších technologií až do posledního detailu. Pro tyto projekty zpracováváme dokumentaci pro výběr dodavatele.

Tým

Find on

Lukrécia Lachmanová

AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT

Find on

Marek Lachman

ARCHITEKT

Find on

Tomáš Jacečko

ARCHITEKT

Ocenění

2014

Expozice se nachází ve Vlastivědném muzeu Jesenicka v objektu Vodní tvrze v Jeseníku. Snaží se představit geologii dětem i starším návštěvníkům jako zajímavou vědu. Nosným prvkem expozice je spirála s časovou osou s ilustracemi, po níž se návštěvník pohybuje a na které je znázorněn vznik a vývoj Země spolu s geomorfologickým vývojem Jesenicka.

Gloria musaealis 2014, III.místo

2011

Expozice je umístěna ve sklepení Vodní tvrze v Jeseníku. Prostor sklepení byl zachován v jeho původní kráse a do prostoru byly vloženy interiérové prvky v současném designu s prosvětlenými skly s potisky. Součástí expozice je projekční stěna FogScreen, která vytváří plochu „suché“ mlhy, na níž je jako na průsvitnou plochu promítáno filmové zpracování prvního čarodějnického případu na Jesenicku.

Gloria musaealis 2011, II.místo

2009

Porota ocenila naše řešení objektu galerie ze čtyř bloků, které jsou „vyřezány“ z jedné hmoty. Záměrem bylo vytvořit stavbu na první pohled současnou, která poskytuje optimální prostředí pro vnímání uměleckých děl – jednoduché prostory, zajímavé svým proměnlivým tvarem a velikostí, s pronikajícím denním osvětlením, bez sloupů, umožňující variabilní uspořádání případného vnitřního členění.

Veřejná architektonická soutěž, II. místo

CO DĚLÁME

DESIGN INTERIÉRŮ

 • Rodinných domů
 • Kanceláří a obchodních jednotek
 • Interiéry kin

REZIDENČNÍ STAVBY

 • Návrhy bytů a rodinných domů
 • Kompletní návrh včetně interiéru i zahrady
 • Autorský dozor při realizaci

Muzejní expozice

 • Návrh expozic
 • Kompletní dokumentace pro tender
 • Autorský dozor, koordinace odborníků

INTERIÉRY HOTELŮ

 • Architektonické studie interiéru
 • Vizualizace
 • Koordinace dodavatelů

REKONSTRUKCE

 • Citlivý přístup architekta
 • Řešení prostorů s novou náplní
 • Komplexní návrhy včetně sanace

PRŮMYSLOVÉ OBJEKTY

 • Územní studie
 • Návrhy průmyslových objektů
 • Kompletní dokumentace včetně technologií